Studentkårer förenar nytta med nöje

Det finns många anledningar att som student gå med i studentkåren vid sitt lärosäte. Den kanske allra vanligaste anledningen är att ett medlemskap i kåren och deltagande vid olika aktiviteter gör att du knyter många nya kontakter och träffar nya vänner.

En av studentkårers viktigaste uppgifter är nämligen att skapa gemenskap på lärosätet. Detta är viktigt för att studenterna ska fångas upp, få vänner och lära känna varandra även över ämnesgränserna. För det första är detta viktigt för studenternas psykiska hälsa. En student som flyttat till en helt ny stad för att studera känner i regel inte någon i staden sedan tidigare. Särskilt för dessa studenter är vänskapsbanden som kan knytas genom kårens aktivitetImage result for Studentkårer förenar nytta med nöjeer mycket viktiga för att de ska trivas under sin tid på universitetet eller högskolan. Om studenten aldrig kommer in i någon gemenskap skulle detta på sikt kunna leda till avhopp från utbildningsprogrammet, vilket är negativt bland annat ur ett samhällsekonomiskt perspektiv men även för individen.

För det andra är den gemenskap som skapas via kårerna viktig för att studenterna ska kunna skapa kontakter inför framtida arbetsliv. Till exempel en juriststudent har nytta av att inte bara lära känna andra jurister, utan ett kontaktnät som även omfattar exempelvis ekonomer och socionomer.

Genom en god gemenskap på lärosätet skapas även meningsfullhet för studenterna. I perioder när studierna känns tuffa och svårbemästrade kan stöd från vänner från kåren vara helt avgörande för studenten. Det är viktigt att som student dela sina känslor om studierna med andra studenter i samma sits och här fyller kåren en viktig funktion.

Följande är några av fördelarna med medlemskap i en studentkår:

  • Du utökar ditt kontaktnät
  • Du får nya vänner för livet
  • Du lär känna personer från andra utbildningsprogram
  • Du hittar vänner att bolla idéer, känslor och tankar med

Sammanfattningsvis får du som student genom ett kårmedlemskap chansen att bli en del av en större gemenskap som ger dig såväl nöje som nytta både under och efter din studietid.