Studentliv för folket

Att vara student innebär, stress, glädje, sorg, lycka och fantastiska minnen för livet. Det finns många bra skolor att söka till varav en är populära Kungliga tekniska högskolan KTH som har mycket intressant att lära.

I dagens samhälle är det många som går direkt till vidare sImage result for Studentliv för folkettudier efter gymnasiet istället för att jobba några år först, vilket var vanligare förr. Att börja på eftergymnasiala studier är ett stort steg närmare vuxenlivet för majoriteten av alla ungdomar. Vid uppstarten väljer de flesta att gå med i en så kallad studentkår, vilket är fristående föreningar som arbetar för att ta tillvara på studenternas intressen. Det är inte obligatoriskt att gå med men de flesta blir medlemmar då du som student får många fördelar via föreningen. Det betalas då in en medlemsavgift som är olika beroende på vilken kår du är medlem i. Dessa organisationer hör inte ihop med universiteten/högskolorna och har därför en helt egen organisation och ekonomi. Saker som en studentförening kan arbeta med är bland annat studentinflytande, jämställdhet, utbildningskvalitet samt studentbostäder. Föreningen anordnar gärna också fester och andra minnesvärda arrangemang som medlemmarna kan ta del av. Det gör det lättare för många att träffa andra människor samt socialisera sig. Studenttiden innebär många tuffa dagar med föreläsningar, plugg både natt och dag, stress, svettig ekonomi och ofta blir det nudlar till middag. I en sådan vardag är det viktigt att du har någonting som ger dig underbara dagar att kunna glädjas åt. Där är studentkåren en bra sysselsättning då det oftast inte kostar många slantar att vara med på aktiviteter. Den medlemsavgift du betalar in täcker upp en viss del av kostnaderna och det är därför möjligt att ha bra priser som är tillpassade det svenska studentlivet. De flesta studerar tre år eller mer och det är mycket tack vare studentkåren du klarar denna tid.