Största studentkåren i Örebro

Den största kåren vid Örebro universitet är Örebro studentkår. Som den största kåren vid ett av de populäraste svenska universiteten kan den fungera som en viktig förebild för kårer vid även andra lärosäten, såsom exempelvis för studentkåren vid Högskolan i Dalarna.

Att som student bli medlem i kåren är viktigt därför att det är kåren som för din talan. Genom ett högt medlemsantal ges kåren större legitimitet och chanserna till inflytande ökar. Medlemskapet kostar endast ett par hundralappar om året.

Image result for Största studentkåren i ÖrebroBevaka utbildningens kvalitet

Studentkåren i Örebro sitter med i universitetets alla beslutande organ och har därigenom inflytande över universitetets utveckling. Kåren arbetar bland annat med att bevaka utbildningsprogrammen vid lärosätet och se till så att dessa håller den kvalitet som utlovats studenterna. Om du som student anser att du blivit felbehandlad under din utbildning är även här kåren en viktig aktör som ser till att dina rättigheter beaktas. Vidare arbetar Örebro studentkår med alla andra studentkårer i Sverige för att tillsammans utveckla svensk utbildning och arbeta för att studenters rättigheter värnas.

Stärka gemenskapen på lärosätet

En annan av studentkårens centrala uppgifter är att stärka gemenskapen bland studenterna. Detta gör kåren genom att anordna olika aktiviteter kopplade till studenternas egna önskemål och få studenterna att träffas och umgås över ämnesgränserna. Det sociala arbetet som kåren gör är mycket betydelsefullt för att få studenter att känna sig som en del av gemenskapen på lärosätet. Vid ett universitet som det i Örebro, dit studenter från hela landet flyttar för att studera program som jurist, läkare, psykolog och civilingenjör är detta mycket viktigt för att nya studenter snabbt ska hitta vänner och börja känna sig som hemma i sin nya stad.

Sammanfattningsvis handlar alltså studentkårens arbete om att skapa balans mellan studier och nöjen för studenterna samt att få studenterna att trivas under universitetstiden. Det är viktigt att gå med i kåren vid sitt lärosäte för att stödja det viktiga arbete som studentkårer över hela landet arbetar med.