Största studentkåren i Dalarna

Image result for Största studentkåren i DalarnaDen största studentkåren i Dalarna är Dalarnas studentkår, som verkar för alla studenter vid Högskolan Dalarna. Detta innebär studenter vid lärosätets campus i såväl Falun som Borlänge. Kåren har hundratals medlemmar och är studenternas gemensamma röst på lärosätet. Medlemskapet kostar enbart ett par hundralappar om året.

Vad arbetar kåren med?

Kåren representerar studenterna. Det kåren gör är dels att verka för att utbildningen vid lärosätet håller en god kvalitet och dels att anordna olika sociala aktiviteter för att skapa trivsel och gemenskap. Arbetet innebär alltså att både skapa nytta för studenterna genom att se till så att deras rättigheter tillgodoses, men också att bidra till en trevlig studietid och vara ett forum för att umgås och knyta nya bekantskaper. Det sistnämnda är kanske extra viktigt för studenter som nyligen flyttat till studieorten, vilket är vanligt på Högskolan Dalarna som har studenter från hela landet som sökt sig till utbildningar som socionom, sjuksköterska och lärare.

Kåren arbetar även med annan studiepolitik såsom att verka för fler studentbostäder på orten samt att hjälpa nya studenter att snabb hitta en bostad nära campus. Vidare är kåren en lämplig aktör att vända sig till om du som student upplever att dina rättigheter på något sätt kränks i utbildningen. Dessutom samarbetar man med andra studentkårer i landet för att på olika sätt stärka studenters ställning i samhället.

De sociala aktiviteter som kåren anordnar kan vara allt från föreläsningar och utbildningar till pubrundor i staden, clubnights, biokvällar och sittningar. Kåren ansvarar bland annat för den introduktion, kallad ”nollning”, som hålls för alla nya studenter varje termin. Det är givetvis valfritt att delta i detta, men det bör poängteras att det är viktigt att som ny student faktiskt delta i introduktionen för att på så sätt börja lära känna sina nya studiekamrater. Kåren är även ett utmärkt forum för att knyta kontakter inför kommande arbetsliv.

Sammanfattningsvis omfattar kårens arbete mer eller mindre samtliga frågor som rör studenterna och deras studier.