Syftet med en studentkår

En studentkår har som syfte att se till att studenternas förutsättningar och villkor blir bättre på campus. Kårens verksamhet har en grundsyn att oavsett vem man är och kommer ifrån, har alla individer lika stor rätt till att få en utbildning. Ingen person ska behöva försaka möjligheten till en högre skolning, bara för att man kommer från en annan etnisk eller social bakgrund eller på grund av ekonomiska skäl.

Studentkårens grundsyn utgår från och har till uppdrag att vara representerade i alla skolans beslutande organ och föra studenternas talan. Kåren är den enade rösten för studenterna på campus, samtidigt ser den till att alla studenterna också får ett socialt liv som är lustfyllt.

Kärnverksamhet

En studentkår har tre områden som den huvudsakligen koncentrerar sig på och alltid för studenternas bästa.

Bevakar utbildningarna

Kåren har som främsta uppgift att medverka, bevaka och se till att studenterna har det bra i utvecklingen av de olika utbildningarna på campus. De arbetar utifrån mål som har beslutats gemensamt och samarbetar med olika organisationer som delar studentkårens målbild.

Image result for Studiesociala miljönStudiesociala miljön

Studentkåren strävar efter att kunna skapa en trivsam och trygg miljö för alla kårens medlemmar. Därför ser de till att verka för att få en ökad känsla av solidaritet och gemenskap bland alla studenterna och ska se till att studietiden blir så problemfri och lustfylld som möjlig.

Service och organisation

Kåren ska finnas där för sina medlemmar och verka för att underlätta för studierna, samtidigt ska den förbättra alla möjligheter till att kunna få en positiv studiesocial omgivning. Deras service består främst av att att hantera bostads- och medlemsärenden, försäljning av olika typer av studiematerial och kurslitteratur.

Studentkåren ska också se till att vara aktiva vad gäller att rekrytera nya anslutna medlemmar för att vara säker på att kåren ska finnas kvar. Dessutom genomför de en ständig revidering av sin verksamhet när det kommer till kvalitet och en effektiv och hållbar struktur på organisationen.