Syftet med studentkårer

En studentkårs syfte är att ta tillvara på sina medlemmars rättigheter inoImage result for цельm campus, samt att se till att studenterna får en meningsfull och problemfri tid under sina studier.